Pořádáme, výzkumXXI. Dny intenzivní medicíny v Kroměříži

Mezioborové sympozium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Kroměříž 14. - 16. června 2017


kliknutím na obrázek přejdete na registrační formulář akce

29.6.2017

Přednášky z konference

Kazuistiky z gastroenterologie

„Quo vadis? – medicína v 21. století?“

Symbolika v kazuistikách

„Orgánové selhání s trochou statistiky na závěr odpoledne“

Kazuistiky komplikace léčby a různá sdělení


18.3.2017

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na XXI. Dny intenzivní medicíny do Kroměříže, tradiční červnové setkání (nejen) intenzivistů.

Stejně tak jako v posledních ročnících, kdy odborný program sestával ze zajímavých kazuistických sdělení, dáváme nyní prostor převážně stejnému tónu prezentace popisu a výkladu konkrétních klinických případů, a to samozřejmě i Vašich pacientů. Rádi však nabídneme i jeden tematicky ucelený blok - Quo vadis...

Více informací včetně elektronické přihlášky a registrace hledejte na adrese www.target-md.com/kromeriz2017.

V případě zájmu o aktivní sdělení prosím kontaktujte MUDr. Antonína Spáleného cestou e-mailu antonin.spaleny@uvn.cz. Lze využít i možnosti prezentace Vašeho sdělení formou posteru.

XXI. Dny budou počtem účastníků opět limitovány, prosíme, abyste využili možnosti registrace co nejdříve po jejím otevření.

Za pořádající pracoviště:

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., ARK 1. LF UK a Thomayerova nemocnice
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., KARIM 1. LF UK a Ústřední vojenská nemocnice
MUDr. Eva Kieslichová,Ph.D., KARIP TC, Institut klinické a experimentální medicíny Praha
MUDr. Ivo Schindler, ARO Kroměřížská nemocnice a.s.
 

© 2024 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING