Sponzorství

Je zřízen bankovní účet Thomayerovy nemocnice pro finanční dary od sponzorů či pacientů:

Číslo účtu darů: 50008-36831041/0710, variabilní symbol 25300

Informace vám rádi poskytneme na sekretariátu kliniky:

Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
Tel.: 26108 3811
Email: monika.kudelkova@ftn.cz 

© 2024 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING