Pořádáme, výzkumXX. Dny intenzivní medicíny v Kroměříži


1. číslo Konferenčních novin

 Konferenční noviny 2016

20.9.2016

Přednášky z konference

Sdělení na téma "vedení léčby"

Sdělení na téma "mimotělní možnosti orgánové podpory"

Sdělení na téma "překvapivá diagnóza"

Sdělení na téma "méně časté nozologické jednotky a varia"


20.3.2016

Program a možnost registrace na Mezioborové sympozium Kroměříž 2016

Veškeré informace k přihlášení a program konference naleznete v příloze níže.


10.2.2016

Mezioborové sympozium 1. lékařské fakulty UK v Praze
Kroměříž 15. - 17. června 2016

A léta běží…

Je nám potěšením oznámit, že podpořeni Vašimi ohlasy jsme úspěšně jednali se zástupci Arcibiskupského zámku v Kroměříži a snad již nic nebrání tomu, aby i v letošním roce proběhly již XX. Dny intenzivní medicíny v Kroměříži.

V posledních ročnících sestával odborný program výhradně z kazuistických sdělení. Nyní dáváme převážně ve stejném tónu prostor k prezentaci popisu a výkladu zajímavých konkrétních klinických případů, a to samozřejmě i těch Vašich.

Dovolujeme si Vás tedy srdečně pozvat do Kroměříže ve dnech 15. až 17. června a v případě Vašeho zájmu o aktivní sdělení prosím kontaktujte co nejdříve MUDr. Antonína Spáleného cestou e-mailu antonin.spaleny@uvn.cz.

Více informací včetně elektronické přihlášky očekávejte počátkem března na adrese www.arkftn.cz/dny. Bude Vám nabídnuta služba možnosti rezervace ubytování již převážně v hotelech na Velkém náměstí, či v blízkém jeho okolí. XX. Dny budou počtem účastníků opět limitovány a prosíme, abyste využili možnosti registrace co nejdříve po jejím otevření.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a hodně spokojenosti v roce 2016 a těšíme se na setkání v Kroměříži.

Za pořádající pracoviště

doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D., ARK 1. LF UK v Praze a Thomayerova nemocnice
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., KARIM 1. LF UK v Praze a Ústřední vojenská nemocnice
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D., KARIP TC, Institut klinické a experimentální medicíny Praha
MUDr. Ivo Schindler, ARO Kroměřížská nemocnice a.s. 

© 2024 - Anesteziologicko - resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní Thomayerova nemocnice


LOADING